PROGRAMY PRO RODIČE

V předchozích letech jsme ve spolupráci se školami realizovali řadu programů pro rodiče, které se velmi osvědčily. Probíhají vždy v odpoledních hodinách a jsou připraveny včetně diskuze v rozsahu 2 hodin. V rámci programů lektoři využívají své praxe z preventivní činnosti a poukazují na běžné chování žáků v daných oblastech. Součástí každého programu je poskytnutí informací a kontaktů.
Programy je možné uskutečnit v prostorách školy, města anebo v místě vybraném pořadatelem.
Tyto doplňkové programy jsme schopni realizovat pouze po individuální domluvě a při dostatečných personálních kapacitách.

  • POČÍTAČ A VIRTUÁLNÍ SVĚT

    Program podává základní informace o výhodách a rizicích ve světě informačních technologií a klíčové zásady bezpečného užívání internetu. Dále se zaměřuje na rizika vzniku závislosti na počítačových hrách, on-line komunikaci a virtuálním životě. Věnuje se otázce legální definice v oblasti stahování dat a zabývá se také podvody na internetu. Část programu se věnuje i kyberšikaně.

  • NÁVYKOVÉ LÁTKY

    Program pracuje se základními pojmy vztahující se k drogové problematice a závislostnímu chování, podrobněji se zaměřuje na experimentování – jaké jsou možné motivy dětí experimentovat, jaká jsou rizika – a na některé mýty spojené s návykovými látkami (e-cigareta, vodní dýmky aj.). Cílem programu je pojmenovat možnosti prevence vzniku závislosti u dítěte a nastínit vhodný postup, pokud dítě návykové látky již užívá.

  • RIZIKA DOSPÍVÁNÍ

    Program umožňuje prohloubit porozumění hlavních rizik současných dospívajících. Spojuje předchozí oblasti dohromady a doplňuje je o další rizika zaznamenaná na školách, jako je šikana, sebepoškozování a další.