• ZDRAVÉ TĚLOZDRAVÉ TĚLO

  Program se zaměřuje na nebezpečí pasivního kouření s důrazem na ochranu vlastního zdraví. V programu se žáci také seznámí s postupem při nalezení injekční stříkačky.

  Obecný cíl: Vést žáky k ochraně svého těla před nebezpečnými látkami obsaženými v tabákovém kouři či na nalezených injekčních stříkačkách.
  Specifické cíle: Pojmenovat riziko závislosti na tabákových výrobcích.

 • AGRESEAGRESE

  Program vede k porozumění a utvrzování respektu vůči druhým, nastavuje vzájemné hranice v chování. Žáci také vyjadřují to, jak vnímají svou třídu. V další hodině probíhá aktivita pro osvojení spolupráce a zdravé komunikace v kolektivu.

  Obecný cíl: Předcházet agresivnímu chování žáků.
  Specifické cíle: Vést žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním.

 • JÁ A INTERNETJÁ A INTERNET

  Program poukazuje na možná nebezpečí na internetu, a to především na kontakt s cizími lidmi a nadměrné trávení času na telefonu. Také zmiňuje zásady bezpečného pohybu na internetu.

  Obecný cíl: Vést žáky k bezpečnému pohybu na internetu.
  Specifické cíle: Vést žáky k porozumění rozdílu mezi reálným a virtuálním světem.
  Pojmenovat rizika komunikace s cizími lidmi přes internet.

 • SRANDA NEBO UBLIŽOVÁNÍSRANDA NEBO UBLIŽOVÁNÍ

  Program pracuje s vnímáním záměrného ubližování z pohledu různých stran. Třída také pojmenovává problémy kolektivu a nastavuje vzájemné hranice a respekt. Výstupem je uvědomění si chtěných a nechtěných vlastností kolektivu a pojmenování způsobu, jak takové fungování nastartovat.

  Obecný cíl: Předcházet záměrnému ubližování v kolektivu.
  Specifické cíle: Zdůraznění dopadů záměrného ubližování na psychiku člověka.
  Vést žáky k porozumění vzájemných hranic.
  Posílit soudržnost kolektivu.

 • BEZPEČNĚ NA INTERNETUBEZPEČNĚ NA INTERNETU

  Program se věnuje bezpečnému způsobu fungování na internetu. Následně je otevřeno téma rizik, jako je např. gambling, hraní her, youtubering apod. V poslední hodině se program věnuje netolismu a riziku kyberšikany.

  Obecný cíl: Poukázat na bezpečný způsob fungování na internetu.
  Specifické cíle: Ukázat na rizika netolismu, gamblingu, youtuberingu a častého hraní her.