Zdravé tělo
Program byl srozumitelný přiměřený věku, splnil cíle. Informoval děti o nebezpečí užívání návykových látek, chování v krizových situacích (v souvislosti se škodlivými látkami).
třídní učitelka, 6. 6. 2017
Kdo jsem?
Program je dobře udělaný, má spád, je aktivní (děti se hýbaly), všichni jsou zapojeni, rozvoj komunikace.
třídní učitelka, 20. 1. 2017
Agrese
Program je srozumitelný, dokázal žáky zaujmout, všichni spolupracovali, plnili nastavená pravidla a hry byly vhodné pro danou věkovou kategorii.
třídní učitelka, 8. 6. 2017
Alkohol a kouření
Program byl velice pěkně připravený, byl pestrý, zajímavý, poutavý. Obsahoval mnoho pěkných aktivit, které žáky zaujaly. Pro žáky srozumitelné, přínos nových informací pro ně velice důležitých.
třídní učitelka, 5. 5. 2017
Bavilo mně poslouchat nové věci a taky čemu bych se měl vyhýbat. Proto vám děkuji, že jste přišel a doufám, že se někdy ještě uvidíme. Ahoj.
žák 4. třídy, 1. 12. 2017
Jsme parta?
Program byl dětem srozumitelný a hravá forma se jim líbila. Odkryly se i věci, o kterých všichni nevěděli a já s tím budu moci dál pracovat.
třídní učitelka, 10. 5. 2017
Jsem originál
Informace byly srozumitelné. Třída si zopakovala pravidla, zhodnotila se, děti měly možnost přemýšlet a vyjádřit svůj názor.
třídní učitelka, 31. 5. 2017
Líbilo se mi poznávat, kdo jsem. Nic mi nechybělo, jsem spokojená.
žákyně 5. třídy, 2. 10. 2017
Kybersvět
Obsah byl zajímavý, zajímavé bylo zjištění o dětech (jejich znalostí internetu a častost používání). Skvělé bylo zapojení různých činností.
třídní učitelka, 10. 5. 2017
Mně se líbilo, že jsme hráli hru, protože to byla zábava. A v hlavě mi zůstalo, že kyberšikana je špatná věc.
žák 4. třídy, 6. 12. 2017
Závislosti
Cil byl jasně formulovaný, obsah a aktivity k němu přirozeně směřovaly. Informace srozumitelné a přiměřené věku. Přínos byl pozitivní.
třídní učitelka, 11. 4. 2017
Bylo to fajn a ujasnila jsem si, že nebudu kouřit, hrát hazard a moc pít alkohol. Líbil se mi ten příběh a různé hry, to byla sranda. Taky už moc dobře vím, že je dobré umět říct NE. Moc dík a budu se zase někdy těšit.
žákyně 6. třídy, 5. 12. 2017
Čas změny
Jeden z nejlepších programů Majáku. Výborné aktivity pro stmelení kolektivu, spousta nových informací ohledně puberty.
třídní učitelka, 22. 6. 2017
Ta hra mě dojala. To na konci mě nebavilo, ale do života to bude potřeba. Díky!
žák 6. třídy, 6. 12. 2017
Líbilo se mi, že jsme si spolu povídali. Hlavně to, že jsem se dozvěděl i něco nového. Překvapilo mě, že sem toho hodně věděl, skoro vše. Moc se mi to líbilo, odnáším si z toho zážitek, srandu a možná i nové věci.
žák 6. třídy, 7. 11. 2017
Krása
Cíl: náhled na krásu - program strukturovaný, skvěle vedený, splnilo i mé prosby zaměření na děvčata a chlapce (jejich vycházení - chování chlapců k dívkám). Program byl srozumitelný a přínosný určitě. Super bylo mluvení o mužských vzorech a mužství (ode mne to není ono).
třídní učitelka, 28. 3. 2017
Dobrý, tyhle programy s majákem mě baví. Pomáhá mi uvědomovat si, jak se líp chovat. Že si má vážit víc toho, co mám. Na těchle programech mě nejvíc baví skupinové práce. Je to zábavný.
žák 7. třídy, 7. 11. 2017
Návykové látky
Program byl přínosný, děti pracovaly aktivně a ochotně. Informace byly přínosem, děti musely formulovat své myšlenky. Učily se společně diskutovat.
třídní učitelka, 26. 5. 2017
Tenhle program mi dal hodně. Ne, že bych byla na něčem závislá (drogy atd. to NE!). Je to super takhle přednášet na školách. Moc mě to bavilo. Aspoň vím, co všechno odnáší tyhle hnusný látky.
žákyně 7. třídy, 14. 11. 2017
Sexualita
Program splnil cíl propojit téma sex se vztahy a se všemi prvky, které ho mohou ovlivňovat (rodina, sociální sítě, kamarádi, ...), podání je srozumitelné, možnost klást otázky - vše bylo dobře vysvětlené.
třídní učitelka, 25. 4. 2017
Bylo to v pohodě. Vím, že to bylo o sexualitě, ale taky tam zaznělo něco o tom mít se rád, což mi i trochu pomohlo a mám nějakou motivaci.
žákyně 8. třídy 7. 12. 2017
Dneska se mi to moc líbilo. Děkuju moc za super rady do života, moc si mi tím pomohl a doufám, že se ještě někdy uvidíme.
žák 8. třídy, 7. 12. 2017
Digitální domorodci
Program byl zaměřen na problémy v této třídě. Skutečně to vycházelo ze zaslaného mailu Majáku. Celá třída si uvědomila nebezpečí virtuálního světa. Vše ok.
třídní učitelka, 17. 5. 2017
Odnesla jsem si, že nesmím nijak zveřejňovat moje důležité informace a že bych si měla změnit VŠECHNA HESLA! Moc příjemně se mi to poslouchalo. Do výuky by mělo patřit trochu humoru a ty jsi to splnil. Upřímně s tím textováním se mi to děje, že si píšu už dlouhou dobu přes messenger s kámošema a v normálním rozhovoru nenacházím moc slov.
žákyně 8. třídy, 21. 11. 2017
Rizikové sexuální chování
Obsah byl srozumitelný, zajímavý, v mnohém pro žáky přínosný, zaměřený na to, co je v jejich věku zajímá a je pro ně důležité.
třídní učitelka, 8. 6. 2017
Bez věcí, co jste dnes řekl, bych udělala dost chyb.
žákyně 9. třídy, 9. 11. 2017
Dozvěděl jsem se, že vztah není tak lehké udržovat a nemůžu měnit holky jako boty. Když s někým budu chodit, tak se budu snažit ten vztah udržovat. Bavilo mě to.
žák 9. třídy, 29. 11. 2017
Extremismus
Zajímavé téma, poutavě pojato, srozumitelné. Vše dobře vysvětleno, příklady ze života - to žáky vždy zaujme. Kladně hodnotím práci a spolupráci v týmech (v každém programu).
třídní učitelka, 14. 6. 2017
Klima třídy ZŠ
Oceňuji připravenost lektora -> nastudoval třídu předem, připravil program "na míru". Přínos pro kolektiv i učitele -> žáci se odkryli. Srozumitelné, přiměřené věku.
třídní učitelka, 23. 5. 2017
Bavily mě ty hry a celkově program. Nejvíc mě bavila hra s tím jeřábem a fotbálek o přestávce. Z tady toho si odnesu, že všichni nejsou tak hrozný, jak jsem si myslela. Děkuju, že jsem tu mohla být. Je to moc hezký zážitek.
žákyně 6. třídy, 8. 12. 2017
Adaptační program SŠ
Hry byly pro žáky srozumitelné, žáci začali v průběhu vzájemně spolupracovat, při hrách se vesměs bavili. Akce jednoznačně přispěla k semknutí kolektivu.
třídní učitel, 1. 11. 2016
Asi mi to hodně pomohlo, abych se naučila být sama sebou, protože to je to, co doopravdy potřebuju... Aby mi nikdo nebral názory a měla jsem na věci vlastní pohled. Taky jste mi pomohli seznámit se s mojí třídou a taky sama se sebou. Děkuju.
žákyně 1. ročníku SŠ, 5. 9. 2017
Adaptační program ZŠ
Naučili jsme se spolupracovat a přeji si, aby jsme to dodržovali celé 4 roky. Při zvedání kostek se mi líbilo, jak jsme se pak radovali, radili jsme si a upozorňovali se. Moc se mi to tady líbilo.
žákyně 6. třídy, 11. 10. 2017
Sranda nebo ubližování
Ze začátku mě překvapilo, že jsme moc nemluvili. Aktivita!! U nás ve třídě by se mohlo změnit díky tomuhle programu, že se budeme víc respektovat. Ty tři hodiny se mi líbily víc, než jsem čekal.
žák 7. třídy, 2. 11. 2017
Vrstevnický program
Obsah programu odpovídal stanoveným cílům, vedl děti k zamyšlení nad jejich vzájemnými vztahy a vztahy k učitelům. Věřím, že absolvování tohoto programu bude přínosem a povede ke zlepšení.
třídní učitelka, 26. 4. 2017