Naši lektoři znovu zahájili preventivní programy!

Letos po delší odmlce jsme se v září opět vydali na základní školy v kraji s našimi preventivními programy.

Na tento školní rok máme nasmlouváno již přes 850 programů pro zhruba 50 škol. Vybavili jsme lektory rouškami a dezinfekcí a doufáme, že i přes takto ztížené podmínky budeme moci pokračovat v naší činnosti na školách.

Kromě preventivních programů nadále chceme vzdělávat pedagogy i rodiče. Již na konci srpna jsme uskutečnili akreditovaný kurz pro učitele a další tyto kurzy i jiné vzdělávací aktivity máme v plánu během podzimu.

Těšíme se, co nového nám tento školní rok přinese, a jsme vděční za dlouhodobou spolupráci s mnoha školami či organizacemi, se kterými se v naší práci setkáváme.

Tým MAJÁKu