• Indikovaní primární prevenceINDIKOVÁNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE
    Program je určen pro žáky 4. – 9. ročníků ZŠ.

    Indikovaná primární prevence se zaměřuje na jedince či menší skupinu, u které se výrazně vyskytují rizikové faktory (viz. Selektivní prevence), případně u kterých se již vyskytly projevy rizikového chování.
    Patří sem například šikana 3.–4. stádia.
    V rámci programu je k dispozici konzultace pro pedagoga.
    Program realizují zkušení lektoři.