• ADAPTAČNÍ PROGRAMADAPTAČNÍ PROGRAM

  Jednorázový program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na nastavení nově vytvořeného kolektivu a zdůraznění spolupráce kolektivu s učitelem. Program je sestaven prožitkovými aktivitami a jejich následnou reflexí. Program nastiňuje možný potenciál fungování kolektivu. Po konzultaci s třídním učitelem je možné do programu zakomponovat konkrétní požadavky či potřeby. Program je veden odborným lektorem a probíhá v prostorách MAJÁKu o.p.s. v Liberci – Ruprechticích, příp. pro školy ve větší vzdálenosti lze domluvit realizaci programu v prostorách školy.
  Je určen novým kolektivům ZŠ (tj. obměnila se alespoň ⅓ třídní skupiny).

  Obecný cíl: Formování a podpora vzniku zdravého nastavení kolektivu.
  Specifické cíle: Podpořit atmosféru vzájemného respektu v kolektivu.
  Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému a hodnocení situace.

 • KLIMA TŘÍDYKLIMA TŘÍDY

  Program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na podporu spolupráce a soudržnosti třídního kolektivu a také na rozvoj komunikace. Program využívá technik prožitkové pedagogiky s důrazem na reflexi jednotlivých aktivit. Součástí programu je pozorování skupiny a zmapování třídní atmosféry, program neslouží jako diagnostika třídní skupiny.

  Program probíhá v prostorách MAJÁKu o.p.s. v Liberci – Ruprechticích, příp. pro školy ve větší vzdálenosti lze domluvit realizaci programu v prostorách školy.
  Program lze dle dohody navýšit na více setkání.
  Je určen třídním kolektivům 4.–9. ročníků ZŠ.

  Obecný cíl: Rozvíjet vzájemnou kooperaci a kohezi kolektivu.
  Specifické cíle: Zmapování vztahů v kolektivu, pozic žáků a jejich rolí.
  Posílit respektování odlišností.
  Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému a hodnocení situace.