• ADAPTAČNÍ PROGRAMADAPTAČNÍ PROGRAM

  Program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na podporu spolupráce a soudržnosti třídního kolektivu a také na rozvoj komunikace. Program využívá technik prožitkové pedagogiky s důrazem na reflexi jednotlivých aktivit. Součástí programu je pozorování skupiny a zmapování třídní atmosféry, program ale neslouží jako diagnostika třídní skupiny. Program veden odborným lektorem a probíhá v prostorách MAJÁKu o.p.s. v Liberci – Ruprechticích, příp. pro školy ve větší vzdálenosti lze domluvit realizaci programu v prostorách školy.
  Je určen novým kolektivům ZŠ (tj. obměnila se alespoň ⅓ třídní skupiny).

  Obecný cíl: Formování a podpora vzniku zdravého nastavení kolektivu.
  Specifické cíle: Podpořit atmosféru vzájemného respektu v kolektivu.
  Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému a hodnocení situace.

 • KLIMA TŘÍDYKLIMA TŘÍDY

  Program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na podporu spolupráce a soudržnosti třídního kolektivu a také na rozvoj komunikace. Program využívá technik prožitkové pedagogiky s důrazem na reflexi jednotlivých aktivit. Součástí programu je pozorování skupiny a zmapování třídní atmosféry, program ale neslouží jako diagnostika třídní skupiny.

  PROGRAM PROBÍHÁ VÝHRADNĚ V PROSTORÁCH MAJÁKU o.p.s., příp. pro školy ve větší vzdálenosti lze domluvit realizaci programu v prostorách školy.
  Program lze dle dohody navýšit na více setkání.
  Je určen třídním kolektivům 4.–9. ročníků ZŠ.

  Obecný cíl: Rozvíjet vzájemnou kooperaci a kohezi kolektivu.
  Specifické cíle: Zmapování vztahů v kolektivu, pozic žáků a jejich rolí.
  Rozvoj respektování odlišností.
  Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému a hodnocení situace.

 • zase-spolu.pngZASE SPOLU

  Nový program si klade za cíl reagovat na mezeru vzniklou nepřítomností kolektivu ve škole v době pandemie a posílit dynamiku kolektivu či objevit nově vzniklé problémy. Lektor s žáky reflektuje situaci a trávení času v době zavření škol. Žáci mají taktéž možnost pracovat v rámci techniky sami se sebou, je pracováno s posilněním vlastní hodnoty. Lektor nahlíží na kolektiv a případně pedagogovi sděluje možná nová rizika.

  Obecný cíl: Posílení třídního kolektivu.
  Specifické cíle: Prostor pro vzájemné sdílení žáků.
  Rozvíjet spolupráci žáků.
  Základní mapování vztahů v kolektivu.
  Vlastní uchopení proběhlé doby, sebereflexe žáků.
  Mapování rizikových faktorů v kolektivu.