KURZY PRO PEDAGOGY

Nabízíme Vám tři programy pro pedagogy s názvem

KLIMA TŘÍDY

ŠIKANA

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ

 

Programy jsou určeny pro učitele 1. a 2. stupně základních škol, metodiky prevence, učitele gymnázií, SOŠ a SOU a učitele středních škol, výchovné poradce, speciální pedagogy, ředitele škol a školských zařízení, pedagogy volného času, vychovatele školských zařízení, asistenty pedagoga, učitele MŠ, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitele praktického vyučování a učitele speciálních škol.

 

Lektorem je Mgr. Jan Molnár, ředitel organizace MAJÁK o.p.s.

Lektor se prevenci věnuje dlouhodobě a vychází tak ze zkušeností praxe na školách

Kurzy probíhají v délce 8 vyučovacích hodin

Cena kurzu je 1 950 Kč na osobu, při zajištění celého pedagogického sboru dle domluvy

Případné dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

KLIMA TŘÍDY

Účastníci získávají představu o tom, co je třídní klima, a jak je důležité s ním pracovat. Také je jim představováno několik diagnostických metod, základní informace o dynamice třídní skupiny a jejího vývoje. Lektor se věnuje nejčastějším narušení třídní skupiny, dále rozebere některé kazuistiky z praxe. Závěrem jsou probrány metodické pokyny k jednotlivým typům rizikového chování.

 

ŠIKANA

Lektor představuje problém šikany z více než jen teoretického rámce. Nejprve se věnuje psychodynamice školní skupiny, typologii oběti a agresora a jednotlivým stádiím šikany. Podává informace o správném postupu řešení šikany na příkladech z praxe a informuje o metodách diagnostikování kolektivu. Zaměří se také na metodický pokyn MŠMT k řešení šikany, uvede příklady špatných postupů při řešení šikany v kolektivu.

 

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ

Kurz vede účastníky k porozumění dnešní mladé generaci. Lektor shrnuje nejčastější oblasti rizikového chování ve školské praxi, se kterými se v rámci práce s třídními kolektivy setkává. V kurzu je věnován prostor tématům: šikana, internet, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, návykové látky nebo lidská sexualita.