Organizace MAJÁK o.p.s. se od svého vzniku výrazně proměnila. Se založením společnosti v roce 1999 šlo nejprve jen o preventivní programy pro základní školy zaměřené především na oblast sexuality a závislostí. Ve třetím roce fungování již měla organizace dva zaměstnance, díky čemuž vznikla kapacita posunout práci i na střední školy a později i na první stupeň ZŠ. 

S rozvíjením poskytovaných služeb a rozšiřováním pracovního týmu přibývaly postupně nové činnosti – organizování návazných akcí, jako např. J-fest, Upgrade, fotbalové turnaje – a od roku 2009 byl otevřen volnočasový klub pro děti a mládež s názvem Zakopanej pes. Ten se o rok později přetransformoval na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zapes (NZDM), spolu se kterým byl také registrován NZDM Voraz v Novém Městě pod Smrkem. O rok později se práce MAJÁKu rozšířila také o poskytování terénní práce streetwork, zároveň proběhl první ročník kampaně Společně proti kouření, která od tohoto roku probíhala pravidelně každým rokem. 

V následujícím roce se podařilo otevřít další NZDM s názvem Vagón (později NZDM Depo), v Hrádku nad Nisou. V rámci sociálních služeb také odstartovala hlubší práce s mladistvými delikventy ve spolupráci s Probační a mediační službou Liberec. 
V roce 2014 MAJÁK získal certifikát odborné způsobilosti programů primární prevence MŠMT.

V roce 2015 proběhl první ročník Krajské konference primární prevence pro školní metodiky prevence i pedagogy, a to ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje. V dalším roce byly v oblasti vzdělávání akreditovány dva kurzy zaměřující se na vedení třídnických hodin a bezpečnost na internetu.

Od roku 2017 byly rozšířeny poskytované služby o novou oblast, a to sociálně aktivizační službu – SAS Korálek v Novém Městě pod Smrkem.

Od roku 2020 dochází k určitému předělu – nízkoprahové kluby (i sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) budou nadále fungovat samostatně, pod novými organizacemi, a to následovně: NZDM Depo pod Maják Hrádek z.ú., NZDM Voraz pod Maják NMPS z.ú. a NZDM Zapes pod Maják Plus z.ú. Poskytování programů primární prevence nadále zůstává pod hlavičkou organizace MAJÁK o.p.s. Důvodem pro tento krok bylo osamostatnění těchto klubů, tím pádem lepší možnost jejich růstu a také větší návaznost na všechny místní složky a spolupracující organizace v místě působnosti klubů. Tyto nově vzniklé organizace budou nadále úzce spolupracovat vzájemně i s organizací MAJÁK o.p.s.

Od podzimu 2020 jsou součástí naší nabídky preventivně-edukační karty s názvem MYŠI Z MAJÁKU, pro využití při práci s dětmi a mládeží.