Organizace MAJÁK o.p.s. se od svého vzniku výrazně proměnila. Se založením společnosti v roce 1999 šlo nejprve jen o preventivní programy pro základní školy zaměřené především na oblast sexuality a závislostí. Ve třetím roce fungování již měla organizace dva zaměstnance, díky čemuž vznikla kapacita posunout práci i na střední školy a později i na první stupeň ZŠ.
S rozvíjením poskytovaných služeb a rozšiřováním pracovního týmu přibývaly postupně nové činnosti – organizování návazných akcí, jako např. J-fest, Upgrade, fotbalové turnaje – a od roku 2009 byl otevřen volnočasový klub pro děti a mládež s názvem Zakopanej pes. Ten se o rok později přetransformoval na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zapes (NZDM), spolu se kterým byl také registrován NZDM Voraz v Novém Městě pod Smrkem. O rok později se práce MAJÁKu rozšířila také o poskytování terénní práce streetwork, zároveň proběhl první ročník kampaně Společně proti kouření, která od tohoto roku probíhala pravidelně každým rokem.
Od roku 2013 je organizace držitelem pověření k výkonu OSPODu. V následujícím roce se podařilo otevřít další NZDM s názvem Vagón (později NZDM Depo), v Hrádku nad Nisou. V rámci sociálních služeb také odstartovala hlubší práce s mladistvými delikventy ve spolupráci s Probační a mediační službou Liberec.
V roce 2014 MAJÁK získal certifikát odborné způsobilosti programů primární prevence MŠMT, platný po dobu 5 let. V roce 2015 proběhl první ročník Krajské konference primární prevence pro školní metodiky prevence i pedagogy, a to ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje. V dalším roce byly v oblasti vzdělávání akreditovány dva kurzy zaměřující se na vedení třídnických hodin a bezpečnost na internetu. Od roku 2017 byly rozšířeny poskytované služby o novou oblast, a to sociálně aktivizační službu – SAS Korálek v Novém Městě pod Smrkem.