• INTERVENCEINTERVENCE
  Program je určen pro žáky 4. – 9. ročníků ZŠ.

  V rámci programu je k dispozici konzultace pro pedagoga. Program realizují zkušení lektoři.
  Program reaguje na konkrétní problém, který se v kolektivu aktuálně vyskytl. Cílem je zmírnit napětí pro další práci se skupinou, zamezit eskalaci problému a hledat adekvátní postupy pro řešení. Případnými návaznými setkáními dosáhnout změny chování žáků, narovnat vzájemné vztahy a posílit zdravé klima školní třídy. Součástí intervence je popis rizika situace a stanovení výchovného doporučení škole i rodičům.
  Každá zakázka je specificky nastavena dle vzájemné spolupráce a komunikace se školou.

  Nejčastější důvody k realizování Intervence: rozkrytí šikany, diagnostikování fáze šikany, agresivní chování v kolektivu, kázeňské problémy.
  Další oblasti: vyhrocené nepříznivé klima i ve vztahu k učiteli, kyberšikana, šíření nevhodného obsahu na internetu, ublížení na zdraví, požití alkoholu apod.